Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

09/05/2016

Uprzejmie informujemy, że Powiatowa Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 2 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 organizuje szkolenie nt.: „Wykorzystania dróg w sposób szczególny oraz zabezpieczenia imprez masowych”. Szkolenie organizowane jest w celu zapoznania z tematyką przedstawicieli gmin, stowarzyszeń, służb oraz wszystkich zainteresowanych z tereniu Powiatu Gdańskiego.

23/03/2016

Co będzie priorytetem starosty na tegoroczną wiosnę? Odpowiedź jest bardzo krótka – przede wszystkim edukacja i sprawy społeczne. Pełną parą realizujemy przygotowania do budowy nowej siedziby pogotowia i PCPR. Po drogach Powiatu Gdańskiego jeździ już pierwsza od lat karetka, będąca naszą własnością. W partnerstwie z gminami dofinansowujemy nie tylko budowę dróg, ale także najważniejsze powiatowe imprezy. Przygotowujemy konkurs na stanowisko dyrektora w szkole w Warczu.

20/05/2016

Na podstawie art. 1 lf ust. 7 w związku z art. 1 ld ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn.

20/05/2016

Komitet Organizacyjny obchodów 70-lecia szkoły serdecznie zaprasza wszystkich absolwentów ZSOiO do uczestnictwa w uroczystościach jubileuszowych i zjeździe absolwentów, który odbędzie się  18 czerwca 2016 roku.

18/05/2016

Wiejski ogród ziołowy stał się hasłem przewodnim wystawy jaką przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim na kiermasz "Wiosna w ogrodzie" organizowany corocznie przez Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk w Gdańsku. W tym roku impreza odbyła się w dniach 13, 14 i 15 maja 2016 roku.

18/05/2016

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.1774 z późn.zm ).

 

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza co następuje:

 

18/05/2016

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia   

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. Nr 1774 z późn.zm).

 

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza co następuje:

 

17/05/2016

OBWIESZCZENIE

na podstawie art.61 §1 i 4, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.353)

Starosta Gdański zawiadamia o:

17/05/2016

OBWIESZCZENIE

na podstawie art.61 §1 i 4, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.353)

Starosta Gdański zawiadamia o:

17/05/2016

OBWIESZCZENIE 

na podstawie art.61 §1 i 4, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.353)

Starosta Gdański zawiadamia o:

17/05/2016

Kształcące wysokiej klasy specjalistów, dysponujące ofertą, nie mającą konkurencji w skali całego województwa, legitymujące się kilkudziesiecioletnią tradycją i nadzorowane przez renomowane wyższe uczelnie. Ruszył nabór do ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest Powiat Gdański – Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im Macieja Rataja w Rusocinie.

17/05/2016

Wiosną i jesienią specjaliści od zarządzania kryzysowego Powiatu Gdańskiego biorą udział w inspekcji obiektów przeciwpowodziowych. Inspekcje prowadzone są wraz z przedstawicielami Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej i firmą Energa Hydro.

16/05/2016

W dniu 12 maja b.r. w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim w obecności Zastępcy Burmistrza Miasta Pruszcza Gdańskiego oraz Wójtów Gmin Powiatu Gdańskiego została podpisana umowa na realizację zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 r."

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie