Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

27/02/2017

W dniach 14 – 16 lutego br. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej – Filii w Pruszczu Gdańskim odbyły się trzydniowe zmagania w ramach VII Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Z książką na ty”.

24/02/2017

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza wszystkie podmioty z braży turystycznej do udziału w akcji "Polska zobacz więcej-weekend za pół ceny". Zgłoszenia mozna przesyłać do 07 marca b.r.

24/02/2017

Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla wszystkich powiatów w Polsce na 2017 r. (wskaźnik P), wyliczone na podstawie informacji o dochodach podatkowych za 2015 r. wg stanu na 30 czerwca 2016 r. Powiat Gdański zajął w rankingu bardzo dobrą, 73 pozycję.

23/02/2017

W poniedziałek, 20 lutego b.r. uczniowie III klasy z Gimnazjum w Pszczółkach uczestniczyli w zajęciach otwartych w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie. Młodzież miała okazję odwiezić pracownię żywieniową i mechanizacyjną.  

23/02/2017

     „Na lekcjach polskiego kreatywnie i z humorem – nowatorskie rozwiązania na lekcjach języka polskiego” to temat zajęć warsztatowych dla nauczycieli języka polskiego. Odbyły się one w dniu 20 lutego br. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej – Filii w Pruszczu Gdańskim.

22/02/2017

Budowa nowej siedziby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i PCPR w Pruszczu Gdańskim powoli przechodzi w kolejną, wewnętrzną fazę.

21/02/2017

Nowe pracownie, niespotykany dotąd sprzęt. Dzięki środkom pozyskanym w ramach RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020, Powiat Gdański realizuje w podległych mu placówkach oświatowych zintegrowany projekt edukacyjny, którego celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim.

20/02/2017

 W dniu 13 lutego br. kolejne osoby ukończyły kurs komputerowy dla osób 50+, który po raz trzynasty w ramach inicjatywy Polska Cyfrowa Równych Szans zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Pruszczu Gdańskim.

20/02/2017

W zbiorach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim znajduje się do dziś kilkadziesiąt pozycji wydanych jeszcze przed drugą wojną światową. Kilka pochodzi jeszcze z XIX wieku.

20/02/2017

        Dnia 17 marca 2017 r. o godz. 9.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim odbędzie się etap powiatowy Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Pomyślmy o HIV”. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim.

20/02/2017

Przekonać się o tym mogli uczniowie szkoły specjalnej w Warczu, którzy odwiedzili swoich starszych kolegów - ze szkoły w Rusocinie w miniony czwartek.

17/02/2017

XV Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

17/02/2017

Policjanci z komendy powiatowej w Pruszczu Gdańskim na krajowej mapie zagrożeń od początku jej funkcjonowania odnotowali prawie 200 zgłoszeń. Najwięcej z nich, bo aż 62 dotyczyły przekraczania dozwolonej prędkości, a pozostałe złej organizacji ruchu, złej infrastruktury drogowej, nieprawidłowego parkowania, nieprawidłowego oznakowania, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz nielegalnych wysypisk śmieci.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie