Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Kontakt

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
woj. pomorskie, Polska

tel. 58-773-12-12
tel. 58-683-49-99
fax. 58-683-48-99

e-mail: sekretariat@powiat-gdanski.pl
formularz: formularz kontaktowy

Sekretariat: pokój nr 101, I piętro

Lp. Wydział Telefon Nazwiska Pokój Nr wewn.
  Portiernia 682 24 46   parter  
  Punkt Podawczy 773-12-91
773-12-92
Danuta Aszyk,
Luiza Szwajcowska
parter 291
292
1 Sekretariat 683 53 90
683 49 99
773 12 12
fax:
683 48 99
Barbara Osipiak 101 101
2 Sekretarz 773 12 29 Krzysztof Regliński 125 125
3 Kadry,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
773 12 53 Elżbieta Szweda 103 103
  Kadry 773 12 75 Kamila Labuda (ABI) 104 275
4 Biuro Rady 773 12 32 Małgorzata Serwa 123 123
  Przewodniczący Rady 683 54 20 Piotr Ołowski 124 124
5 Kancelaria,
Biuro Rzeczy Znalezionych
773 12 82 Maria Borkowska 102 102
6 Wydział Organizacyjny 773 12 81 Sławomir Żuchowski - naczelnik 210 607
  Wydział Organizacyjny 773 12 25 Jolanta Chromiec,
Natalia Bator
212 605
  Archiwum 773 12 40 Maria Kurszewska 209 606
7 Zamówienia Publiczne 773 12 55 Marzena Żuchowska,
Ewa Skwiercz
120 122
8 Radcy Prawni 773 12 54 Robert Dargiewicz,
Andrzej Nosidlak,
Ewa Nosidlak,
Michał Janowski
317 317
9 Budownictwo 773 12 57 Sylwia Duma
- naczelnik
118A 181
  Budownictwo 773 12 57
683 54 09
Edyta Żukowska,
Aleksandra Ostasz
118 118
  Budownictwo 773 12 79 Przemysław Treder,
Emilia Zdanowicz
119 279
  Budownictwo 773 12 28 Lucyna Szałach,
Monika Tryniszewska
116 116
  Budownictwo 773 12 44 Wiesława Drogosz-Peszka,
Katarzyna Klein
115 115
  Budownictwo 773 12 31 Aleksandra Kachelska-Łącka,
Marta Jankowska,
Anna Sobolewska
117 117
  Budownictwo 773 12 71   109 109
10 Ochrona Środowiska 773 12 02 Mariusz Drozd - naczelnik,
Grzegorz Lipiński
202 202
  Ochrona Środowiska 773 12 01 Jolanta Łubowska,
Ewa Stępień,
Anna Kowalczyk
201 201
11 Infrastruktura 773 12 23 Jerzy Świs - naczelnik 208 121
  Referat Utrzymania Dróg 773 12 21 Katarzyna Sobota,
Andrzej Orłowski
205 120
  Referat Remontowo Inwestycyjny 773 12 26 Sabina Bobkowska,
Katarzyna Kamińska,
Tadeusz Bernaciak
207 119
  Referat ds. Rozliczeń i Zamówień Finansowych 773 12 24 Dariusz Parzymies,
Ewelina Plichta
206 160
12 Skarbnik 773 12 35 Elżbieta Domaros 310 310
  Finanse 773 12 36 Aleksandra Dargiewicz - naczelnik 310 330
  Finanse 773 12 37 Bożena Socha,
Anna Smereka,
Joanna Żytowiecka
308 308
  Finanse 773 12 45 Anna Szreder,
Katarzyna Mazur
309 309
  Finanse 773 12 38 Elżbieta Kisielewska 301 331
  Finanse 773 12 51 tel./fax Sylwia Świątek,
Krystyna Rauchfleisch,
Anna Brożyna
301 301
332
  Kontrola wewnętrzna 773 12 30 Longin Mażewski 311 311
13 Wydział Spraw Społecznych 683 50 69 Piotr Kaliński - naczelnik,
Dorota Czaja
312  
  Wydział Spraw Społecznych 773 12 97 Małgorzata Wrycza,
Luiza Frankowska,
Sylwia Makrucka
316 316
14 Zarządzanie Kryzysowe

773 12 84

Ireneusz Czernecki - naczelnik
 
110-114 110
  Zarządzanie Kryzysowe 683 15 34

fax:
683 50 68

Tomasz Burzyński,
Bogdan Lubiński,
Ewa Dacewicz,
Monika Noga
110-114 113
15 Komunikacja 773 12 22 Anna Petter - naczelnik 3 666
  Komunikacja 773 12 77 Anna Tychmanowicz-Parzysz, z-ca naczelnika 2 667
  Rejestracja Pojazdów
Potwierdzenia
773 12 61 Joanna Truskowska,
Wiesława Telążka,
Elżbieta Żochowska,
Magdalena Kulkowska,
  661
  Rejestracja Pojazdów 773 12 62 Elżbieta Brygała,
Magdalena Imianowska,
Agnieszka Bielecka
  662
  Informacja 773 12 63
fax:
773 12 68
Ewelina Necel   663
668
  Transport Drogowy 773 12 88 Wioleta Nowicka,
Aleksandra Musiała
2 660
  Prawa Jazdy 773 12 65
773 12 64
Regina Taruć,
Agata Mirowska,
Marta Lewkowicz
  665
664
  Kasa 773 12 69 Barbara Nowak   669
16 Geodezja 773 12 03 Mariolanta Osipiak - naczelnik 133 133
  Sekretariat 773 12 05 Anna Pek 132 132
  PODGiK 773 12 08 Ewa Banach-Morawska - kierownik 128 128
  PODGiK 773 12 09 Monika Wojtyńska,
Urszula Zabłońska, Ewelina Dudziak,
Syntia Bławat,
Agnieszka Adamelak-Łubińska
129 129
  PODGiK 773 12 07 Magdalena Głowacka,
Magdalena Mikołajun,
Katarzyna Warmbier,
Mariusz Rompa,
Anna Święcicka,
127 127
  PODGiK 773 12 06 Bożena Lis,
Karol Machajewski
126 126
  PODGiK 773 12 10 Angelika Palka-Wohlfeil,
Elżbieta Drozd,
Małgorzata Glaza,
Barbara Kozłowska,
Dorota Cieślik
140 140
  PODGiK 773 12 34 Agata Bieniek,
Izabella Otta
135 134
  RUDP 773 12 16 Hanna Ruszkul - kierownik 136 136
  RUDP 773 12 17 Agnieszka Szygólska,
Paulina Oliferuk
137 137
  Gospodarka nieruchomościami 773 12 18 Krystyna Byrka - kierownik,
Ewa Wójcik,
Marek Kalka,
Krzysztof Ligman
138 138
  Gospodarka nieruchomościami 773 12 34 Agnieszka König 135 134
  Ewidencja gruntów i budynków 773 12 15 Agnieszka Knopa - kierownik 10 610
  Ewidencja gruntów i budynków 773 12 11 Alina Arendt,
Alicja Brózda
11 611
  Ewidencja gruntów i budynków 773 12 19 Agnieszka Przybysz 12 612
  Ewidencja gruntów i budynków 773 12 13 Aleksandra Drogosz, Ewelina Szelest,
Magdalena Domska-Kuriata,
Ewa Skiba,
Piotr Jankowski,
13 613
  Kasa wydz. geodezji 773 12 14 Mariola Kramek 14 614
17 Administrator Systemów Informatycznych 773 12 04 Piotr Aszyk - (ASI) 4 604
  Informatycy 773 12 04 Paweł Wessalowski,
Bartosz Sobota
4 604

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH prowadzonych w Banku Millennium SA:

Budżet Powiatu ( dotacje, subwencje, udziały powiatu we wpływach z podatku PIT,CIT) 50 1160 2202 0000 0000 6194 3910
Rachunek jednostki budżetowej – Starostwa Powiatowego (wydatki) 43 1160 2202 0000 0000 6194 3939
Dochody Powiatu Gdańskiego (dochody własne powiatu) 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927
Dochody Skarbu Państwa (wpłaty związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa) 60 1160 2202 0000 0000 6194 3924
Sumy depozytowe (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancje na wykonane roboty, rękojmie) 32 1160 2202 0000 0000 6194 3943
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 38 1160 2202 0000 0000 6194 4029

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie