Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Aktualności

29/10/2019

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 roku.

Oferty należy składac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2019 roku do godziny 12.00

28/10/2019

Uprzejmie informujemy, iż nastąpi jednorazowa zmiana dyżuru radcy prawnego -zostanie on przesunięty z wtorku tj. z dnia 29 października 2019 r. na środę 30 października 2019 r.

Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Przywidzu
godzina i lokalizacja bez zmian

25/10/2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  w Gdańsku   o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku  w sprawie udzielenia  pozwlenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej S7 na odcinku od km 341+600 do km 354+600 stu dwudziestoma dziewięcioma wylotami .

18/10/2019

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Starosta Gdański informuje, że:

z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczone zostały do wydzierżawienia na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej następujące nieruchomości:

18/10/2019

Starosta Gdański oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka-Filia w Pruszczu Gdańskim serdecznie zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół średnich powiatu gdańskiego do wzięcia udziału w konkursie „Bohaterowie Wolności i Solidarności”.

17/10/2019

Wojewódzkie eliminacje II edycji Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior-Obywatel” im. Pawła Adamowicza odbędą się 9 listopada 2019 roku (sobota) o godzinie 11.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku (al. Gen. Józefa Hallera 16/18).
W załączniku „Harmonogram spotkań”.

14/10/2019

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2020 POWIATU GDAŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE Powiat Gdański, zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu gdańskiego do konsultacji Projektu Współpracy Powiatu Gdańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

11/10/2019

Po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi podczas konferencji prasowej Pana Karola Rabendy w dniu 10 października 2019 r. na terenie SPPR, informujemy iż posłużono się nieprawdziwymi danymi.

11/10/2019

Spotkanie informacyjne: „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014 – 2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” - 22 października w Kolbudach

10/10/2019

Lada chwila zakończą się roboty związane z rewitalizacją terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim. W zakresie zadania została zmodernizowana przede wszystkim infrastruktura komunikacyjna wraz z renowacją zieleni.

10/10/2019

OGŁOSZENIE
STAROSTY GDAŃSKIEGO
O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie