Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Aktualności

20/03/2015

W dniu wczorajszym w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Gdańskiego. Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe otrzymało 16 osób.  Dyplomy z gratulacjami wręczył stypendystom Starosta Gdański Stefan Skonieczny.

Najwyższą średnią - 5,22 osiągnęli w tym semestrze Arkadiusz Dumin oraz Daria Ścisłowska, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim.  

20/03/2015

16 marca b.r. w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie odbyła się X edycja konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym, organizowana corocznie przez Urząd Marszałkowski wspólnie z powiatami województwa pomorskiego.  W teście wiedzy, młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gdańskiego,  musiała wykazać się nie tylko  znajomością ustawy o samorządzie powiatowym czy  gminnym lecz również podstawowymi informacjami na temat swojego regionu.

20/03/2015

W Województwie Pomorskim trudno obecnie znaleźć lepsze miejsce do
zamieszkania, lub zainwestowania, od Powiatu Gdańskiego. Tylko 10,4
kilometra dzieli siedzibę Powiatu Gdańskiego, przy ulicy Wojska Polskiego
16, od ulicy Długiej w sercu Gdańska. W centrum Powiatu, który obecnie
zamieszkuje oficjalnie 105 000 osób, a nieoficjalnie około 130 000 osób,
znajduje się newralgiczny węzeł, łączący najważniejsze drogi Północnej

20/03/2015

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości.
Patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

18/03/2015

W dniu 7 marca 2015 zawodnicy z Klubu SENSEI wzięli udział w Ogólnopolskich Zawodach Juniorów i Seniorów w Brazylijskim Jiu Jitsu, które odbyły się w Gdańsku na obiekcie Akademii Wychowania Fizycznego . Zawodnicy z klubu SENSEI Centrum Przygody i GTS gminy Pruszcz Gdański ( trenujący w Pruszczu Gdańskim w LO nr 1 i w Łęgowie) zdobyli w swoich kategoriach 3 medale.

30/01/2015

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, Radni Powiatu Gdańskiego obradowali podczas IV budżetowej oraz V zwyczajnej sesji Rady Powiatu. Wstępnym punktem spotkania było poświęcenie krzyża i godła Polski, które powieszono w sali obrad Starostwa. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. Prałat Stanisław Łada. Uchwalono również budżet Powiatu, który w tym roku wynosił będzie ponad 88 mln i jest większy od zeszłorocznego o prawie milion złotych.

29/01/2015

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest analiza jakości  i satysfakcji z współpracy pomiędzy przedstawicielami trzeciego sektora a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. 

29/01/2015

W dniu wczorajszym  w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim miało miejsce pierwsze spotkanie Powiatowej Rady ds. Sportu nowej kadencji, składającej sięz przedstawicieli wytypowanych przez wójtów z poszczególnych gmin z terenu Powiatu. Członkowie Rady ustalili harmonogram imprez sportowych na bieżący rok. Wybrali również przewodniczącego w osobie Pana Leszka Orczykowskiego z gm. Trąbki Wielkie i wiceprzewodniczącego - Pana Janusza Sampolskiego z gm.

29/01/2015

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim przypomina, iż podatnicy opodatkowani
w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinni złożyć do końca stycznia zeznanie podatkowe PIT – 28. W związku z tym, iż 31 stycznia bieżącego roku przypada w sobotę, termin na złożenie zeznania za rok 2014 mija 2 lutego 2015 r. Do tego dnia powinni rozliczyć się także podatnicy karty podatkowej składający PIT – 16A oraz osoby duchowne składające PIT-19A.

28/01/2015

Dnia 30.01.2015 r. odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Gdańskiego. O godz. 09.00 rozpocznie się sesja budżetowa , a po niej odbędzie się V sesja zwyczajna.

Proponowany porządek obrad - według załączonych plików:

IV budżetowa i V zwyczajna sesja Rady Powiatu Gdańskiego

28/01/2015

Znane są już pierwsze tegoroczne plany Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim.

Na początek rusza akcja „Zima, 2015”, podczas której w bibliotece odbywać się będą zajęcia skierowane do młodszych odbiorców. Obok warsztatów plastycznych i balu karnawałowego, w programie jest także koncert pod tytułem „Nasz zakochany świat 70 lat”, który odbędzie się 13 02 2015 roku.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie