Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Etatowy Członek Zarządu

 1. Etatowy Członek Zarządu wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę i określone niniejszym Regulaminem.
 2. W czasie jednoczesnej nieobecności Starosty i Wicestarosty lub niemożności wykonywania ich funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania pracą Zarządu Powiatu i Starostwa w tym w zakresie gospodarki finansowej wykonuje Etatowy Członek Zarządu.
 3. Do kompetencji Etatowego Członka Zarządu należy w szczególności:
  1. koordynacja działań podporządkowanych mu wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa,
  2. nadzór merytoryczny nad pracą podległych wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa, w tym m.in.:
   1. akceptowanie materiałów kierowanych na posiedzenia Zarządu Powiatu,
   2. nadzór nad realizacją uchwał Rady Powiatu, uchwał i stanowisk Zarządu Powiatu,
   3. przyjmowanie mieszkańców w sprawie skarg i wniosków,
  3. proponowanie i inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania podporządkowanych wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa,
  4. dokonywanie ocen pracy podległych kierowników wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa,
  5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę,
  6. przewodnictwo i organizacja prac komisji i zespołów powołanych przez Zarząd lub Starostę,
  7. pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty.

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie