Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn – Kleszczewo” – rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych

mająca na celu poprawę komunikacji na danym obszarze gminy Trąbki Wielkie oraz zapewnienie bezpośredniego dostępu do terenów inwestycyjnych

poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn – Kleszczewo

na odcinku 979,48 mb w msc. Kleszczewo

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

W ramach ww. operacji zrealizowana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 2208G w msc. Kleszczewo polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku o dł. 979,48 mb, chodnika z kostki betonowej o długości ok. 550 mb.

Całkowity koszt inwestycji: 1.293.958,77 zł, z czego 63,63% pochodzi z dofinansowania ze środków EFRROW.

Termin wykonania robót budowlanych: 05.09.2017 r.

Wykonawca: B&W USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE BOŻENA DZIDKOWSKA  z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

Nadzór inwestorski: DROMAX Piotr Szanser z siedzibą w Knybawie

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie