Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

30/01/2015

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, Radni Powiatu Gdańskiego obradowali podczas IV budżetowej oraz V zwyczajnej sesji Rady Powiatu. Wstępnym punktem spotkania było poświęcenie krzyża i godła Polski, które powieszono w sali obrad Starostwa. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. Prałat Stanisław Łada. Uchwalono również budżet Powiatu, który w tym roku wynosił będzie ponad 88 mln i jest większy od zeszłorocznego o prawie milion złotych.

29/01/2015

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest analiza jakości  i satysfakcji z współpracy pomiędzy przedstawicielami trzeciego sektora a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. 

29/01/2015

W dniu wczorajszym  w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim miało miejsce pierwsze spotkanie Powiatowej Rady ds. Sportu nowej kadencji, składającej sięz przedstawicieli wytypowanych przez wójtów z poszczególnych gmin z terenu Powiatu. Członkowie Rady ustalili harmonogram imprez sportowych na bieżący rok. Wybrali również przewodniczącego w osobie Pana Leszka Orczykowskiego z gm. Trąbki Wielkie i wiceprzewodniczącego - Pana Janusza Sampolskiego z gm.

29/01/2015

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim przypomina, iż podatnicy opodatkowani
w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinni złożyć do końca stycznia zeznanie podatkowe PIT – 28. W związku z tym, iż 31 stycznia bieżącego roku przypada w sobotę, termin na złożenie zeznania za rok 2014 mija 2 lutego 2015 r. Do tego dnia powinni rozliczyć się także podatnicy karty podatkowej składający PIT – 16A oraz osoby duchowne składające PIT-19A.

28/01/2015

Dnia 30.01.2015 r. odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Gdańskiego. O godz. 09.00 rozpocznie się sesja budżetowa , a po niej odbędzie się V sesja zwyczajna.

Proponowany porządek obrad - według załączonych plików:

IV budżetowa i V zwyczajna sesja Rady Powiatu Gdańskiego

28/01/2015

Znane są już pierwsze tegoroczne plany Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim.

Na początek rusza akcja „Zima, 2015”, podczas której w bibliotece odbywać się będą zajęcia skierowane do młodszych odbiorców. Obok warsztatów plastycznych i balu karnawałowego, w programie jest także koncert pod tytułem „Nasz zakochany świat 70 lat”, który odbędzie się 13 02 2015 roku.

27/01/2015
O B W I E S Z C Z E N I E
 
              Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.267) oraz art. 11d) ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz 687)
 
 
27/01/2015

25 stycznia przedstawiciele władz samorządowych powiatu uczestniczyli w obchodach 70-tej Rocznicy Marszu Śmierci Więźniów Obozu Stutthof w Pruszczu Gdańskim. Po uroczystej mszy świętej w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, nastąpiło odsłonięcie pamiątkowego obelisku oraz nowego krzyża na rogu ulicy Grunwaldzkiej i Mickiewicza. W oficjalnym przemówieniu Starosta Gdański Stefan Skonieczny przypomniał historię marszu, który w Pruszczu miał jeden z najważniejszych etapów.

27/01/2015

Wczoraj w południe, na lotnisku w Pruszcz Gdańskim załoga 49 Bazy Lotniczej, generalicja, oraz samorządowcy uczestniczyli w pożegnalnym locie odchodzącego do cywila dowódcy 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, generała Dariusza Wrońskiego.  Pożegnalny lot cieszył się dużym zainteresowaniem mediów, które pytały generała o dalsze losy bazy  i jego osobiste plany.

27/01/2015

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Przeglądu Jasełek i Widowisk Obrzędowych, organizowanego już po raz XIV przez Starostwo Powiatowe, CkiS w Pruszczu Gdańskim, Gimnazjum Nr 1 w Pruszczu Gdańskim oraz Szkołę Podstawową Nr 4 przy ul. Obr. Westerplatte w Pruszczu Gdańskim.

W tegorocznym przeglądzie wzięło udział 20 grup uczniów ze szkół z terenu Powiatu Gdańskiego, które występowały w IV kategoriach wiekowych.

26/01/2015

W miniony piątek w sali konferencyjnej Hotelu Chopin w Pruszczu Gdańskim odbyło się spotkanie władz Powiatu Gdańskiego z Wójtami Gmin z terenu Powiatu oraz Burmistrzem Miasta Pruszcz Gdański. Na spotkaniu omawiano sprawy związane z zajmowaniem pasa drogowego m.in. kwestie związane z umieszczaniem w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z zarządzaniem drogami (telekomunikacja, energia, kanalizacja).

23/01/2015

Dnia 17.01 2015 r. w restauracji Cedrowy Dworek w Cedrach Wielkich swoje święto obchodzili najstarsi mieszkańcy z terenu gminy. Po uroczystej mszy świętej odbyło się spotkanie z zaproszonymi gośćmi. Życzenia zgromadzonym seniorom przekazał Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego Piotr Ołowski oraz Starosta Gdański Stefan Skonieczny.

21/01/2015

Przygotowania do termomodernizacji oraz remont parteru budynku dawnego internatu ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, Audyt energetyczny w Rusocinie i w domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz remont i adaptacja hallu budynku Starostwa dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie