Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

29/03/2019

Siatkówka dziewcząt w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie

26 marca odbyły się Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Gdańskiego, w których wzięły udział 2 szkoły - Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim i Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie. Zwycięska drużyna Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących będzie reprezentować Powiat Gdański w półfinałach wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim w kwietniu. Życzymy powodzenia!

28/03/2019

W dniu wczorajszym w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie odbyła się XIV edycja konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym. Konkurs organizowany jest corocznie przez Urząd Marszałkowski wspólnie z powiatami województwa pomorskiego.

Na etapie powiatowym uczniowie pisali test, w którym musieli wykazać się znajomością problematyki z zakresu organizacji i kompetencji samorządów terytorialnych: gmin, powiatów i województw ale i wiedzą na temat swojego rejonu.

25/03/2019

Mistrz Powiatu Gdańskiego 2019 roku w brydżu sportowym

Brydżyści Powiatu Gdańskiego w dniu 24 marca w Pruszczu Gdańskim zakończyli rywalizację o tytuł Mistrza Powiatu Gdańskiego.  Puchary i nagrody najlepszym wręczył Wicestarosta Marian Cichon.

Zwycięzcy:

Mistrzem Powiatu Gdańskiego został  Kazimierz Gralak

I wicemistrz Powiatu Gdańskiego - Antoni Sękowski

II wicemistrz - Maria Goczewska

II wicemistrz - Tadeusz Kłos

25/03/2019

Programowanie  w bibliotece szkolnej – spotkanie szkoleniowe  w bibliotece pedagogicznej w Pruszczu Gd.

22/03/2019

POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY "KOGA"

22/03/2019

Stypendia Starosty Gdańskiego na II semestr roku szkolnego 2018/2019 otrzymało 37 uczniów; w tym przyznano 32 stypendia za wyniki w nauce i 5 stypendiów za osiągnięcia sportowe. Najwyższa średnią 5,57 osiągnęła Aleksandra Czerwińska z Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.
 

21/03/2019

Bank BGŻ BNP Paribas już po raz czwarty organizuje spotkania z cyklu Agro Akademia, wychodząc w ten sposób do rolników z wiedzą przydatną w prowadzeniu gospodarstwa. Zaproszenie do udziału kierowane jest zarówno do dotychczasowych, jak i potencjalnych klientów Banku z branży agro. W tegorocznej edycji odbędzie się 8 spotkań, ostatnie zaplanowano na koniec marca.

20/03/2019

W dniu 11 marca 2019 r. został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz zawiązania Partnerstwa do wspólnego opracowania
i realizacji drugiego etapu projektu „MIESZKAŃCY POWIATU GDAŃSKIEGO AKTYWNI ZAWODOWO” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT.

20/03/2019

Niezwykły wiek, niezwykła uroczystość. W poniedziałek najbardziej znana i zasłużona nauczycielka Powiatu Gdańskiego Józefa Krośnicka obchodziła 105 lecie urodzin. Wyjątkowej jubilatce kwiaty i życzenia złożył jej dawny uczeń, Starosta Gdański, Stefan Skonieczny.

20/03/2019

A tymczasem naszą kolekcją klasycznych ciągników w ZSR CKP w Rusocinie zainteresował się TVN Turbo! Prawdziwa klasa to klasyka!

15/03/2019

Powiat Gdański rozstrzygnął przetarg na budowę ścieżki pieszo – rowerowej z Pruszcza Gdańskiego do Radunicy. Za ponad milion złotych, do końca lipca, powstanie 805 metrów ścieżki która znacznie poprawi bezpieczeństwo poruszania się między tymi dwoma miejscowościami.

14/03/2019

W dniu 30.10.2018 r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatem Gdańskim zawarto umowę na dofinansowanie projektu pt.: „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim”. Projekt będzie polegał na eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (np. stres, praca siedząca) poprzez pogłębioną analizę problemu, profilaktykę zdrowotną, utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

Projekt kierowany jest do 152 osób zamieszkujących woj. Pomorskie i zatrudnionych w Starostwie Powiatowym z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.

Wartość projektu wynosi: 1 443 096,05 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 1 370 941,25 PLN (1 226 631,64 PLN ze środków europejskich, 144 309,61 PLN z budżetu krajowego).

13/03/2019

Nabór wniosków o dotacje z programu „Niepodległa” 2019

Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie