Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

25/03/2016

Na podstawie art.61 §1 i 4, art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) oraz art.73 ust.2 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1235 ze zm.)

Starosta Gdański zawiadamia o:

25/03/2016

Na podstawie art.61 §1 i 4, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) oraz art.73 ust.2 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1235 ze zm.)

Starosta Gdański zawiadamia o:

24/03/2016

23 marca świętowano obchody 71. rocznicy Powrotu Pruszcza Gdańskiego do Macierzy. Na Placu Jana Pawła II zebrały się osoby pragnące upamiętnić to wydarzenie i oddać hołd tym, którzy o to walczyli.

24/03/2016

 W dniu 22 marca br. w pruszczańskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym dla uczniów gimnazjum naszego powiatu.

24/03/2016

Wczoraj na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim odbyła się XI edycja konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym, organizowana corocznie przez Urząd Marszałkowski wspólnie z powiatami województwa pomorskiego. 

23/03/2016

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie dotyczące opracowania programu rozwoju Powiatu Gdańskiego. Program ma wyznaczyć cele i kierunki działań powiatu jak i gmin z terenu powiatu gdańskiego do roku 2020 +.

23/03/2016

Powiat Gdański opracował i opublikował zasady używania herbu.

23/03/2016

  „Prawo w bibliotece szkolnej” to główny temat trzeciego w tym roku szkolnym spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu gdańskiego, zorganizowanego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej – Filii w Pruszczu Gdańskim w dniu 16 marca 2016 r.

22/03/2016

Przedstawiamy listę osób którym przyznano stypendia za wyniki w nauce i za wyniki sportowe w II semestrze roku szkolnego 2015/2016.

Informujemy, że uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się dnia 29.03.2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

22/03/2016

 

"Żuławski Tulipan" "Dzień Żuławski", "Szlakiem Domów Podcieniowych", "Trąbki w Trąbkach"  i "Święto Miodu Pszczółkowskiego" -   Powiat Gdański dofinansowuje i współorganizuje najważniejsze imprezy na swoim terenie.

 

22/03/2016

W sobotę w Publicznym Gimnazjum w Trąbkach Wielkich odbył się VII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Grand Prix Turnieju zdobyło KGW Rzeczpospolita Babska z Wiślinki, które reprezentować będzie powiat gdański na etapie wojewódzkim.

21/03/2016

W ubiegły piątek 102 rocznicę urodzin obchodziła Ambasadorka Pruszcza Gdańskiego, Józefa Krośnicka. Pani Józefa zaskakuje swoją kondycją i pogodą ducha. Z uśmiechem przywitała przybyłych gości, w tym Starostę Gdańskiego Stefana Skoniecznego.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie