Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Inwestycje aktualne

07/09/2022

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

11/04/2022

Scalenie gruntów wsi Krępiec, gmina Pruszcz Gdański

Całkowita wartość projektu: 3 402 057,76 zł

Dofinansowanie z UE-EFRROW- 63,63%- 2 164 728 zł

Budżet Państwa – 36,37 % - 1 237 330 zł

11/04/2022

Scalenie gruntów wsi Mokry Dwór, gmina Pruszcz Gdański

Całkowita wartość projektu: 3 334 387,07 zł

Dofinansowanie z UE-EFRROW- 63,63%- 2 121 669 zł

Budżet Państwa – 36,37 % - 1 212 719 zł

11/04/2022

Scalenie gruntów wsi Trzepowo, gmina Przywidz

Całkowita wartość projektu: 9.783.205,25 zł

Dofinansowanie z UE-EFRROW - 63,63% - 6 225 053 zł

Budżet Państwa – 36,37 % - 3 558 152 zł

 

06/04/2022

Scalenie gruntów wsi Trzepowo, gmina Przywidz

Całkowita wartość projektu: 5.966.019,22 zł
Dofinansowanie z UE-EFRROW- 63,63%- 3 796 177 zł
Budżet Państwa – 36,37 % - 2 169 843 zł

06/04/2022

Scalenie gruntów wsi Mokry Dwór, gmina Pruszcz Gdański

Całkowita wartość projektu: 3 334 387,07 zł
Dofinansowanie z UE-EFRROW- 63,63%- 2 121 669 zł
Budżet Państwa – 36,37 % - 1 212 719 zł

06/04/2022

 

 

Scalenie gruntów wsi Krępiec, gmina Pruszcz Gdański

Całkowita wartość projektu: 3 402 057,76 zł
Dofinansowanie z UE-EFRROW- 63,63%- 2 164 728 zł
Budżet Państwa – 36,37 % - 1 237 330 zł

01/02/2022

Cieszymy się, że w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu powstanie boisko sportowe! Już niedługo rozpoczną się prace i zakupione zostanie wyposażenie. Inwestycja ta jest możliwa dzięki zwycięskiemu projektowi naszego powiatu w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dzięki projektowi, dzieci ze Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu będą mogły cieszyć się bezpiecznym boiskiem, które zapewni im warunki do aktywności ruchowej oraz właściwego rozwoju psychofizycznego i psychomotorycznego.

21/10/2021
Budowa chodnika w Skowarczu

Ruszyły prace związane z budową I etapu chodnika w Skowarczu w ciągu ulicy Żuławskiej.

W ramach zadania wykonany zostanie chodnik z kostki betonowej o długości 889 mb i szerokości 2 m, od ulicy Klimatycznej w stronę Suchego Dębu. Koszt prac wyniesie 539.970,00 zł. Wykonawcą robót jest firma P.P.H.U. SZTAMA Paweł Szymański z siedzibą w msc. Bałachy.

15/10/2021

Właśnie ruszyły prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 2224G na odcinku Lędowo - Wróblewo. W ramach zadania jezdnia zostanie poszerzona do 6 m oraz zyska nową, bardziej wytrzymałą konstrukcję. Dodatkowo ułożony zostanie kanał technologiczny.
Koszt wszystkich tych prac wyniesie około 800.000 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "DROMOS" Sp. z o. o. z siedzibą w Kartuzach.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie