Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Kontakt

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
woj. pomorskie, Polska

tel. 58-773-12-12
fax. 58-683-48-99

e-mail: sekretariat@powiat-gdanski.pl
formularz: formularz kontaktowy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aby można było złożyć wniosek do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza: (/bw0fe340uf/SkrytkaESP).
Korespondencje należy adresować na: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd.

 
Sekretariat: pokój nr 101, I piętro

Lp. Wydział Telefon Nazwiska Pokój Nr wewn.
  Portiernia 682 24 46   parter  
  Punkt Podawczy 773-12-91 Danuta Aszyk,
Anna Poniewierka
parter 291
1 Sekretariat 773 12 12
683 53 90
683 49 99
fax:
683 48 99
Barbara Osipiak 101 101
2 Główny specjalista ds. administracyjno-prawnych 773 12 29   125 125
3 Kadry,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
773 12 53 Elżbieta Szweda 103 103
  Kadry 773 12 75 Kamila Labuda 104 275
4 Biuro Rady 773 12 32 Maja Niewiadomska 123 123
  Przewodniczący Rady 683 54 20 Bogdan Dombrowski  124 124
5 Kancelaria,
Biuro Rzeczy Znalezionych
773 12 82 Maria Borkowska 102 102
6 Wydział Organizacyjny 773 12 81 Sławomir Żuchowski - naczelnik 1 607
  Wydział Organizacyjny 773 31 32 Małgorzata Kuba - z-ca naczelnika 1 602
  Wydział Organizacyjny 773 12 25 Agnieszka Konkel,
Wioletta Mirowska
Ewa Jankowska
3A 605
 

Archiwum
Wydział Organizacyjny

773 12 40 Maria Kurszewska 6A 606
7 Kontrola zarządcza 773 12 98 Ewa Suchodolska 203 608
8 Zamówienia Publiczne 773 12 55 Marzena Żuchowska,
Katarzyna Tarkowska
212 122
9 Radcy Prawni 773 12 54 Robert Dargiewicz,
Andrzej Nosidlak,
Michał Janowski,
Krzysztof Sadowski
210 317
10 Budownictwo 773 12 57 Sylwia Duma
- naczelnik
118A 181
  Budownictwo - sekretariat 773 12 57
683 54 09
Malwina Dąbrowska,
Marlena Wasiak
118 118
  Budownictwo 773 12 79 Przemysław Treder,
Marzena Jegier
120 279
  Budownictwo 773 12 28 Lucyna Szałach 116 116
  Budownictwo 773 12 44 Katarzyna Klein,
Marta Danielewicz,
Claudia Samaan
115 115
  Budownictwo 773 12 31 Aleksandra Kachelska-Łącka, Magdalena Chacińska 117 117
  Budownictwo 773 12 71 Marta Skórowska,
Paula Karbownik
119 109
11 Ochrona Środowiska 773 12 02 Mariusz Drozd - naczelnik,
Grzegorz Lipiński
202 202
  Ochrona Środowiska 773 12 01 Jolanta Łubowska,
Ewa Stępień,
Anna Kowalczyk
201 201
12 Infrastruktura 773 12 23 Jerzy Świs - naczelnik 208 121
  Referat Utrzymania Dróg 773 12 21 Katarzyna Sobota,
Andrzej Orłowski,
Magdalena Karczewska
205 120
  Referat Remontowo Inwestycyjny 773 12 26 Sabina Bobkowska,
Katarzyna Kamińska
207 119
  Referat ds. Rozliczeń i Zamówień Finansowych 773 12 24 Dariusz Parzymies,
Swiatłana Ostrowska
206 160
13 Skarbnik 773 12 35 Elżbieta Domaros 310 310
  Finanse 773 12 36 Aleksandra Dargiewicz - naczelnik 310 330
  Finanse 773 12 99 Beata Matuszewska - kierownik 302 299
  Finanse 773 12 37 Joanna Żytowiecka
Katarzyna Mirowska
Kamila Linda-Komorowska
308 308
  Finanse 773 12 45 Anna Szreder,
Katarzyna Mazur
309 309
  Finanse - Płace 773 12 38 Elżbieta Kisielewska 301 331
  Finanse 773 12 51 tel./fax Sylwia Świątek,
Krystyna Rauchfleisch
Izabela Chełmikowska
301 301
332
  Finanse 773 12 72 Anna Smereka,
Anna Brożyna,
Agnieszka Kwiatkowska
307 333
  Finanse 773 31 56 Elżbieta Chmielińska - kierownik 316 156
  Finanse 773 12 27
773 12 47
773 12 46
Bożena Socha
Joanna Gapińska
Dorota Karmienko
312 227
247
334
  Finanse 773 12 43
773 12 92
Joanna Krysztofiak
Danuta Dębowska
316 243
292
  Finanse 773 12 42 Aneta Hajdukiewicz 311 242
14 Audytor wewnętrzny 773 12 30 Longin Mażewski 211 311
15 Wydział Spraw Społecznych 773 12 89 Piotr Kaliński - naczelnik,
Romulad Czajkowski
224 302
  Wydział Spraw Społecznych 773 12 97 Joanna Mytkowska,
Aleksandra Kułaga,
Małgorzata Kaczorowska

218

316

  Wydział Spraw Społecznych 773 12 48 Luiza Szwajcowska
Natalia Skwiot
Elżbieta Krumin
219 150
  Wydział Spraw Społecznych 773 12 20 Natalia Rakowska
Anna Witkowska-Niedźwiecka
122 220
  Wydział Spraw Społecznych 683 50 69 Dorota Skowrońska,
Jarosława Kaczmarek
220 312
16 Zarządzanie Kryzysowe 773 12 84
773 12 95
773 12 96
fax:
683 50 68
Ireneusz Czernecki - naczelnik 111 110
295
  Zarządzanie Kryzysowe 773 12 85
773 12 86

 

113

285

  Zarządzanie Kryzysowe 773 12 93
773 12 94
683 15 34
Ewa Dacewicz

110

293

113

  Zarządzanie Kryzysowe 773 12 73
773 12 74
Agnieszka Samulczyk,
Marek Rauchfleisch
114 273
17 Komunikacja 773 12 22 Anna Petter - naczelnik 8 666
  Komunikacja 773 12 77 Anna Tychmanowicz-Parzysz, z-ca naczelnika 7 667
  Rejestracja Pojazdów - podmioty gospodarcze 773 12 70 Joanna Truskowska,
Elżbieta Żochowska
Katarzyna Kraszkieiwcz
3 670
  Rejestracja Pojazdów 773 12 62 Agata Ronowicz
Elżbieta Brygała,
Justyna Głowacka

st. 5
st. 4
st. 3

662
  Rejestracja Pojazdów 773 12 62

Magdalena Kulkowska
 

st. 2

st. 1

662
  Rejestracja Pojazdów 773 12 61 Agnieszka Bielecka

Justyna Mamińska

st. 9
st. 8

661
  Informacja 773 12 63
fax:
773 12 68
Justyna Schmelter
Hanna Banaszczyk

st. 7
st. 6

663
 
  Transport Drogowy 773 12 88 Magdalena Imianowska 6 660
  Transport Drogowy 773 12 88 Wioleta Nowicka 5 660
  Prawa Jazdy 773 12 65
773 12 64
Marta Lewkowicz
Magdalena Urban
Kinga Marszałkowska

-
-

st. 10

665

664

  Kasa 773 12 69 Emilia Szpała   669
18 Geodezja 773 12 03 Geodeta Powiatowy: Mariolanta Osipiak - naczelnik 133 133
  Sekretariat Geodezji 773 12 05 Anna Pek 132 132
  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 773 12 08 Ewa Banach-Morawska - kierownik 128 128
  Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i wniosków o wydanie danych z zasobu 773 12 09
773 12 10
  129 129
  Referat Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej 773 12 16 Hanna Ruszkul - kierownik 136 136
  Pracownia Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 773 12 17   137 137
  Gospodarka nieruchomościami 773 12 18 Krzysztof Ligman-kierownik 223 138
  Ewidencja gruntów i budynków 773 12 15 Agnieszka Knopa - kierownik 10 610
  Ewidencja Gruntów i Budynków Obsługa Zamówień 773 12 11   11 611
  Kasa wydz. geodezji 773 12 14   14 614
19 Administrator Systemów Informatycznych 773 12 04 Paweł Wessalowski 4 604
  Informatycy 773 12 04

Bartosz Sobota
Krzysztof Maciejowski

4 604

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH prowadzonych w Banku Millennium SA:

Budżet Powiatu ( dotacje, subwencje, udziały powiatu we wpływach z podatku PIT,CIT) 50 1160 2202 0000 0000 6194 3910
Rachunek jednostki budżetowej – Starostwa Powiatowego (wydatki) 43 1160 2202 0000 0000 6194 3939
Dochody Powiatu Gdańskiego (dochody własne powiatu) 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927
Dochody Skarbu Państwa (wpłaty związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa) 60 1160 2202 0000 0000 6194 3924
Sumy depozytowe (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancje na wykonane roboty, rękojmie) 32 1160 2202 0000 0000 6194 3943
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 38 1160 2202 0000 0000 6194 4029

 

UWAGA !

Opłata Skarbowa
Rachunek bankowy Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim

94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

 

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie