Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Kontakt

 

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
woj. pomorskie, Polska

tel. 58-773-12-12
fax. 58-683-48-99

e-mail: sekretariat@powiat-gdanski.pl
formularz: formularz kontaktowy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aby można było złożyć wniosek do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza: (/bw0fe340uf/SkrytkaESP).
Korespondencje należy adresować na: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd.

 
Sekretariat: pokój nr 101, I piętro

 

Lp. Wydział Telefon Nazwiska Pokój Nr wewn.
  Portiernia 682 24 46   parter  
  Punkt Podawczy 773-12-91 Danuta Aszyk,
Anna Poniewierka
parter 291
1 Sekretariat 773 12 12
683 53 90
683 49 99
fax:
683 48 99
Barbara Osipiak p. 101 101
2 Członek Zarządu 773 12 29 Natalia Błońska p. 125 125
3 Kadry,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
773 12 53 Elżbieta Szweda p. 104 103
  Kadry 773 12 75

Joanna Miszk
Ilona Dudek

p. 103 275
4 Biuro Rady 773 12 32 Maja Niewiadomska p. 123 123
  Przewodniczący Rady 683 54 20 Bogdan Dombrowski  p. 124 124
5 Kancelaria,
Biuro Rzeczy Znalezionych
773 12 82 Maria Borkowska p. 102 102
6 Wydział Organizacyjny 773 31 32 Małgorzata Kuba - naczelnik p. 1 602
  Wydział Organizacyjny 773 12 81 Agnieszka Konkel - z-ca naczelnika p. 1 607
  Wydział Organizacyjny 773 12 25

Ewa Skwiercz
Ewa Jankowska
Wioletta Mirowska

p. 3A 605
 

Archiwum
Wydział Organizacyjny

773 12 40 Monika Rakowska
Maria Kurszewska
p. 6A 606
 

Konserwator
Wydział Organizacyjny

  Zygmunt Ścisłowski   603
7 Kontrola zarządcza 773 12 98 Ewa Suchodolska
Barbara Bielińska
p. 203 608
8 Zamówienia Publiczne 773 12 55 Iwona Szmigiel,
Katarzyna Tarkowska
p. 212 122
9 Radcy Prawni 773 12 54 Robert Dargiewicz,
Andrzej Nosidlak,
Michał Janowski,
Piotr Skorek
p. 210 317
10 Budownictwo 773 12 57 Sylwia Duma- naczelnik p. 118A 181
  Budownictwo - sekretariat 773 12 57 Malwina Dąbrowska,
Marlena Wasiak, Agnieszka Brzezińska
p. 118 118
  Budownictwo 773 12 79

Przemysław Treder,
Claudia Samaan,

p. 120 279
  Budownictwo 773 12 28 Lucyna Szałach,
Joanna Nawrocka-Mrozek
p. 116 116
  Budownictwo 773 12 44 Katarzyna Klein,
Marta Danielewicz,
Aleksandra Jaranowska
p. 115 115
  Budownictwo 773 12 31 Aleksandra Kachelska-Łącka,
Monika Kulig-Ćwiklińska
p. 117 117
  Budownictwo 773 12 71 Magdalena Chacińska,
Anna Matyjasik
p. 119 109
  Budownictwo 773 12 39 Agata Świder,
Marta Rosłan
p. 121 239
11 Ochrona Środowiska 773 12 02 Mariusz Drozd - naczelnik,
Grzegorz Lipiński
p. 202 202
  Ochrona Środowiska 773 12 01 Anna Kowalczyk,
Anna Marszałkowska,
Monika Dobkowska
p. 201 201
  Ochrona Środowiska 773 12 60 Jolanta Łubowska,
Ewa Stępień
p. 201a 260
12 Infrastruktura 773 12 26 Sabina Bobkowska - naczelnik p. 207 119
  Referat Utrzymania Dróg 773 12 21 Andrzej Orłowski,
Magdalena Karczewska,
Kinga Kołodziejczak
p. 205 120
773 12 23 Dariusz Parzymies
Karolina Łyko
p. 208 121
Referat Remontowo Inwestycyjny 773 12 26 Katarzyna Kamińska, p. 207 119
Referat ds. Zamówień i Rozliczeń Finansowych 773 12 26 Daria Prądzyńska - Smalarz p. 207 119
13 Skarbnik 773 12 35 Elżbieta Domaros p. 310 310
  Finanse 773 12 36 Aleksandra Dargiewicz - naczelnik p. 310 330
  Finanse 773 12 99 Beata Matuszewska - kierownik p. 302 299
  Finanse 773 12 37 Joanna Żytowiecka
Katarzyna Mirowska
Agnieszka Zawadzka
p. 308 308
  Finanse 773 12 45 Anna Szreder,
Katarzyna Mazur
p. 309 309
  Finanse - Płace 773 12 38 Elżbieta Kisielewska p. 301 331
  Finanse 773 12 51 tel./fax Sylwia Świątek,
Krystyna Rauchfleisch
Izabela Chełmikowska
p. 301 301
332
  Finanse 773 12 72 Anna Smereka,
Anna Brożyna,
Agnieszka Kwiatkowska
p. 307 333
  Finanse 773 31 35   p. 306 335
  Finanse 773 31 56 Elżbieta Chmielińska - kierownik p. 316 156
  Finanse 773 12 27
773 12 47
773 12 46
Dorota Karmienko
Joanna Gapińska
Emilia Szpała
p. 312 227
247
334
  Finanse 773 12 43
773 12 92
Joanna Krysztofiak
Danuta Dębowska
p. 316 243
292
  Finanse 773 12 42 Aneta Hajdukiewicz p. 311 242
14 Audytor wewnętrzny 773 12 30 Tomasz Kotarba p. 209 311
15 Wydział Promocji
i Rozwoju
773 12 97 Małgorzata Kaczorowska - naczelnik p. 218 316
  Referat Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji 773 12 97

Barbara Gałecka
– kierownik

p. 218

316
 

  Referat Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji 773 31 51

Sandra Żurawicz Martyna Płoszaj

p. 219 151
  Referat Funduszy Zewnętrznych 773 31 53 Irena Wrycza - kierownik p. 218 153
  Referat Funduszy Zewnętrznych 773 12 48 773 12 20 Luiza Szwajcowska
Aleksandra Kułaga
p. 220 150 220
16 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

773 12 89

773 31 54

773 12 49

773 31 52

Jolanta Andrysiak-Olszewska - naczelnik
Lucyna Choszcz

Jarosława Kaczmarek

Elżbieta Krumin

p. 224

302

154

249

152

17 Zarządzanie Kryzysowe 773 12 84
773 12 95
773 12 96
fax:
683 50 68
Ireneusz Czernecki - naczelnik p. 111 110
295
  Zarządzanie Kryzysowe 773 12 93
773 12 94
683 15 34
Ewa Dacewicz

p. 110

293

113

  Zarządzanie Kryzysowe

773 12 73
773 12 74

773 12 85
773 12 86

Agnieszka Samulczyk,

 

Marek Rauchfleisch

p. 114

273

 

285

18 Komunikacja 773 12 22 Anna Petter - naczelnik p. 8 666
  Komunikacja 773 12 77 Anna Tychmanowicz-Parzysz, z-ca naczelnika p. 7 667
  Rejestracja Pojazdów - podmioty gospodarcze 773 12 70 Joanna Truskowska,
Elżbieta Żochowska
Katarzyna Kraszkieiwcz
p. 3 670
  Rejestracja Pojazdów 773 12 62 Anna Krawców
 

st. 5
st. 4
st. 3

662
  Rejestracja Pojazdów 773 12 62

Magdalena Kulkowska
Justyna Schmelter

st. 2

st. 1

662
  Rejestracja Pojazdów 773 12 61 Agnieszka Bielecka
Justyna Mamińska

st. 9
st. 8

661
  Informacja 773 12 63
fax:
773 12 68
Ewelina Necel
 

st. 7
st. 6

663
 
  Transport Drogowy 773 12 88 Anna Pulcyn p. 6 660
  Transport Drogowy 773 12 88 Marta Łyskowska p. 5 660
  Prawa Jazdy 773 12 65
773 12 64
Marta Lewkowicz
Magdalena Urban
Kinga Marszałkowska

-
-

st. 10

665

664

  Kasa 773 12 69 Iwona Jażdżewska   669
19 Geodezja 773 12 03 Geodeta Powiatowy: Mariolanta Osipiak - naczelnik p. 133 133
  Sekretariat Geodezji 773 12 05 Magdalena Głowacka p. 132 132
  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 773 12 08 Ewa Banach-Morawska - kierownik p. 128 128
  Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych 773 12 09
 
  p. 129 129
 

Obsługa wniosków o wydanie danych z zasobu,  w tym wniosków o MAPY DO CELÓW INFORMACYJNYCH (MAPA ZASADNICZA)

773 12 10      
  Referat Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej 773 12 16 Katarzyna Warmbier - kierownik p. 136 136
  Pracownia Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 773 12 17   p. 137 137
  Gospodarka nieruchomościami 773 31 39 Agnieszka König-kierownik p. 223 139
  Gospodarka nieruchomościami 773 12 18   p. 223 138
  Ewidencja gruntów i budynków 773 12 15 Agnieszka Knopa - kierownik p. 10 610
  Ewidencja Gruntów i Budynków Obsługa Zamówień, w tym wniosków o WYPIS I WYRYS Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 773 12 11   p. 11 611
  Kasa wydz. geodezji 773 12 14   p. 14 614
20 Administrator Systemów Informatycznych 773 12 04 Paweł Wessalowski p. 4 604
  Informatycy 773 12 04

Krzysztof Maciejowski

p. 4 604

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH prowadzonych w Banku Millennium SA:

Budżet Powiatu ( dotacje, subwencje, udziały powiatu we wpływach z podatku PIT,CIT) 50 1160 2202 0000 0000 6194 3910
Rachunek jednostki budżetowej – Starostwa Powiatowego (wydatki) 43 1160 2202 0000 0000 6194 3939
Dochody Powiatu Gdańskiego (dochody własne powiatu) 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927
Dochody Skarbu Państwa (wpłaty związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa) 60 1160 2202 0000 0000 6194 3924
Sumy depozytowe (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancje na wykonane roboty, rękojmie) 32 1160 2202 0000 0000 6194 3943
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 38 1160 2202 0000 0000 6194 4029

 

Na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
nr 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927 należy regulować dochody Powiatu:

 • za rejestrację pojazdów
 • za prawo jazdy
 • za licencje
 • za rejestrację jednostek pływających
 • za dokumenty geodezyjne
 • za karty wędkarskie
 • za dzienniki budowy

Na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim
nr 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007 należy regulować opłatę skarbową:

 • za pełnomocnictwo
 • za zaświadczenie
 • za wyrejestrowanie / kasację pojazdu

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Tekst odczytywalny maszynowo zawierający informacje nt. działania Starostwa Powiatowego znajduje się w tabeli z załącznikami

Koordynator ds. Dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosława Kaczmarek, dostepnosc@powiat-gdanski.pl - zgodnie z uchwałą Zarządu 284/2020 - 2020-09-25   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 773 12 49. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności składać można - zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

Postępowanie dotyczące zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062),  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim – zwane dalej Starostwem – o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt. 1 lub 3 ww. ustawy.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe Wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z Wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Starostwo powinno zapewnić wskazaną dostępność bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Starostwo niezwłocznie informuje Wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Starostwo niezwłocznie zawiadamia o tym Wnioskodawcę i proponuje dostęp alternatywny. W zawiadomieniu Starostwo uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku, gdy Starostwo nie zapewni wnioskowanej dostępności:

 • w sposób i w terminach wyżej wskazanych,
 • z powodów określonych w ww. zawiadomieniu

Wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia:

 • upływu terminów, o których mowa wyżej,
 • otrzymania ww. zawiadomienia

Skarga powinna spełniać wymagania formalne określone dla wniosku o zapewnienie dostępności, o których mowa w art. 30 ust. 3, z tym że w zakresie pkt. 2-4 jest wystarczające załączenie do skargi kopii żądania zapewnienia dostępności.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • osobiście w Biurze Podawczym,
 • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański,
 • drogą elektroniczną na adres: dostepnosc@powiat-gdanski.pl ,
 • przez platformę e-PUAP.

Postępowanie skargowe dotyczące zapewnienia dostępności cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub jej elementu, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o ich udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7.

Żądanie zapewnienia dostępności powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Starostwo powinno zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Starostwo niezwłocznie informuje osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Starostwo odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Jeżeli Starostwo nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku, gdy Starostwo odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z ust. 6, wnoszący żądanie może złożyć do Rady Powiatu skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Żądanie o zapewnienia dostępności cyfrowej można składać:

 • osobiście w Biurze Podawczym,
 • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
 • drogą elektroniczną na adres: dostepnosc@powiat-gdanski.pl
 • przez platformę e-PUAP

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie