Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Lokalna Organizacja Turystyczna

Zadania Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego:
1. kreowanie i upowszechnianie wizerunku gmin Powiatu Gdańskiego jako obszaru atrakcyjnego turystycznie w kraju i zagranicą,
2. integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym gmin Powiatu Gdańskiego,
3. zwiększenie liczby turystów odwiedzających obszar Powiatu Gdańskiego,
4. wzrost wpływów z turystki,
5. poprawa infrastruktury turystycznej na terenie Powiatu Gdańskiego,
6. stworzenie powiatowego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe i zagraniczne systemy „it”,
7. współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi organizacjami turystycznymi i innymi lokalnymi organizacjami turystycznymi,
8. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
9. wspomaganie w zarządzaniu i promocji obiektów turystycznych,
10. koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w Powiecie Gdańskim,
11. stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi.
 
Władze Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego
Zarząd:
1. Cezary Bieniasz-Krzywiec - Prezes Zarządu
2. Piotr Kaliński - Członek Zarządu
3. Grzegorz Seremet - Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
1. Lucyna Herbasz
2. Anna Łątka
3. Paweł Choroszman
Pełnomocnik Zarządu d.s. Strategii Rozwoju Turystyki - Radosław Gucwa

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie