Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Obowiązek rejestracji jachtów na platformie - Reja24.pl

Informacja dla posiadaczy jednostek pływających

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości od 7,5 m do 24 m lub mocy silnika przekraczającej 15 kW, tj. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. 2018 r. poz. 1137).

Organami rejestrującymi będą: starostowie powiatów, prezydenci miast na prawach powiatów, Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Przepisy ustawy stosuje się do następujących jednostek pływających o długości do 24 m:

Jachty morskie i śródlądowe:

o długości większej niż 7,5 m i nie przekraczające 24 m długości;

jachty z napędem mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;

jednostki używane do amatorskich połowów ryb i połowów rybackich.

Obowiązkowi takiemu podlegają także jednostki używane do żeglugi poza terytorium Polski. W tym przypadku także jednostki poniżej 7,5 m długości.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:

jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowe łodzie wiosłowe;

jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Uwaga

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela (art. 3 ust. 3).

Podstawę rejestracji jednostki pływającej określają przepisy z art. 6.

Przepisów ustawy nie stosuje się do następujących jednostek pływających:

statków zarejestrowanych w polskim rejestrze okrętowym, o którym mowa w art. 23 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1137);

statków przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów (statków pasażerskich);

statków używanych do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514 i 650);

statków o napędzie mechanicznym albo statków bez napędu mechanicznego przeznaczonych do przewozu osób lub rzeczy na wodach śródlądowych z jednego brzegu drogi wodnej na drugi brzeg (promów);

statków o napędzie mechanicznym albo statków bez napędu mechanicznego przeznaczonych do przewozu na wodach śródlądowych nie więcej niż 12 pasażerów z jednego brzegu drogi wodnej na drugi brzeg (łodzi przewozowych).

Gdzie zarejestrować jacht?

Do rejestru będzie służył system teleinformatyczny dostępny na platformie internetowej Reja24.pl  z użyciem podpisu elektronicznego. Regulamin oraz informację o koncie interesanta znajdują się na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Rejestracja samodzielna: po założeniu konta w systemie Reja 24 należy wypełnić wniosek, podążając za wyświetlanymi instrukcjami. W przypadku jachtów do 14 m długości, dopuszczalne jest załączenie oświadczenia o danych technicznych jednostki. Wszelkiego rodzaju wymagane dokumenty należy zeskanować i załączyć w systemie. Na koniec procesu rejestracji należy wydrukować zaświadczenie o złożeniu wniosku, które upoważnia do korzystania z jednostki przez okres trzydziestu dni, tj. do czasu odbioru właściwego dokumentu rejestrowego w wybranym urzędzie lub biurze Związku.

Logowanie będzie dostępne pod adresem: interesant.reja24.gov.pl/login

Rejestracji będzie można dokonać również osobiście w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim

Czas wydania dowodu rejestracyjnego wynosi 30 dni.

Opłata za rejestrację wynosi 80 zł.

Właściciel jednostki pływającej o długości powyżej 7,5 m do 24 m lub mocy silnika przekraczającej 15 kW, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie do dnia 1 stycznia 2022 r.

Dotychczasowa rejestracja w w/w organach jednostek pływających służących do amatorskiego połowu ryb jest aktualna do:

- 1 sierpnia 2021 r. - dla jednostek zarejestrowanych do  dnia 1 stycznia 2000 r.,

- 1 lutego   2022 r. - dla jednostek zarejestrowanych do dnia 1 stycznia 2006 r. (włącznie),

- 1 lutego   2023 r. - dla jednostek zarejestrowanych po dniu 1 stycznia 2006 r.

Przed upływem w/w terminów należy dokonać rejestracji, za którą będzie pobrana opłata w wysokości 60 zł.

Numer rachunku do wpłaty: 56 1160 2202 0000  0001 0143 4927

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2168) w części dotyczącej rejestracji łodzi i pontonów z tym dniem traci moc.

Wnioski do pobrania

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie