Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

OGŁOSZENIE Starosty Gdańskiego w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Starosta Gdański informuje, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej), nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 2/15 o pow. 5 m2, niezabudowana, położona w mieście Pruszcz Gdański, obręb 11.

            Wykaz został wywieszony na okres od 30 sierpnia 2019 r. do 20 września 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16.

UWAGA! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny składać wnioski do dnia 11 października 2019 r.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie