Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Samodzielne stanowiska ds. kadr

nr. tel.: (58) 683 54 07

Katarzyna Suska

Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. kadrowych należy:
1. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
2. prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
3. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
4. planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa,
5. przygotowywanie postępowań w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w starostwie,
6. prowadzenie rejestrów delegacji służbowych pracowników Starostwa,
7. prowadzenie listy obecności i „Książki wyjść w godzinach pracy”,
8. prowadzenie „Książki pracy po godzinach urzędowania”.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie