Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi Zarządu Powiatu

1. Samodzielne stanowisko do spraw obsługi Zarządu Powiatu podlega Sekretarzowi Powiatu i zajmuje się zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej Zarządu Powiatu.
2. Do zadań samodzielnego stanowisko do spraw obsługi Zarządu Powiatu należy, w szczególności:

 1. w zakresie obsługi Zarządu Powiatu:
  a) gromadzenie i przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu,
  b) protokołowanie posiedzeń Zarządu,
  c) prowadzenie zbiorów protokołów posiedzeń Zarządu,
  d) prowadzenie rejestru:
  - zarządzeń Starosty
  - uchwał Zarządu,
  - wniosków i opinii Komisji,
  - interpelacji i wniosków radnych,
  e) przekazywanie do realizacji uchwał Zarządu,
  f) przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i prowadzenie zbioru porozumień w sprawach powierzenia zadań innym jednostkom,
  g) naliczanie diet dla członków Zarządu,
  h) sporządzanie informacji PIT-R oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną do urzędu skarbowego,
  i) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie Biura Zarządu,
 2. w zakresie prowadzenia rejestrów:
  a) prowadzenie rejestru udostępnień na wniosek informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie