Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego

nr. tel.: 773 12 30

Kontrola wewnętrzna:  
Longin Mażewski

Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. audytu wewnętrznego należy:

 1. kontrola prawidłowości wykonywania zadań należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych Powiatu,
 2. prowadzenie kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w zakresie zgodności prowadzenia gospodarki finansowej z przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów szczegółowych,
 3. prowadzenie kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
 4. wykonywanie zadań kontrolnych w komórkach organizacyjnych starostwa,
 5. sporządzenie protokołu z każdej kontroli oraz opracowanie projektu zaleceń   pokontrolnych,
 6. wskazanie osób odpowiedzialnych za ujawnione nieprawidłowości i uchybienia oraz zakresu tej odpowiedzialności,
 7. nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
 8. opracowanie projektów zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
 9. koordynowanie kontroli wewnętrznej Powiatu.

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie