Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Skarbnik Powiatu

nr tel. (58) 773-12-35

Elżbieta Domaros

 1. Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu Powiatu i odpowiada za jego prawidłową realizację.
 2. Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:
   
  1. nadzór nad opracowaniem projektu budżetu Powiatu,
  2. zapewnienie bieżącej kontroli wykonania budżetu Powiatu,
  3. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
  4. wykonywanie uprawnień i obowiązków głównego księgowego budżetu Powiatu w tym:
    
   • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
   • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
   • analiza wykorzystania przydzielonych środków budżetowych, pozabudżetowych i innych,
   • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości,
     
  5. kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań majątkowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  6. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa,
  7. wykonywanie innych zadań przewidzianych odrębnymi przepisami.

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie