Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Strategie

Zrealizowano projekt pt. „Zwiększenie szans rozwojowych Powiatu Gdańskiego poprzez udostępnianie usług elektronicznych”, który był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Do 2005 roku Powiat Gdański uznawany był za obszar, na którym występują znaczne opóźnienia w budowie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Dlatego też Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim zgłosiło do konkursu o dofinansowanie z EFRR projekt mający na celu rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej, wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych oraz rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli.
Realizację projektu rozpoczęto 1 września 2005 r. Zakupiono 24 zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz stworzono portal informacyjno – promocyjny Powiatu Gdańskiego, który jest w fazie testowej. Portal ten zawiera m.in. informacje o walorach gospodarczych Powiatu Gdańskiego, szeroką informację turystyczną, informację o urzędach i instytucjach oraz ofertę dla potencjalnych nowych mieszkańców. Pozwoli również pobieranie dokumentów wymaganych przy załatwianiu spraw w Starostwie.
Na początku 2008 r. został wdrożony system e-obiegu wraz z podpisem cyfrowym. E-obieg usprawnia wewnętrzny przepływ informacji wewnątrz urzędów oraz umożliwia składanie wniosków on-line i sprawdzanie stanu realizacji sprawy.
W ramach realizacji projektu na terenie Urzędów Gmin oraz w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zostanły zainstalowane kioski internetowe. Infokioski mają na celu zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do informacji udostępnianych przez urzędy.
Dzięki pieniądzom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Powiecie Gdańskim skutecznie zmniejszane jest zróżnicowanie w układzie przestrzennym w publicznym dostępie przez Internet do pełnej informacji na temat spraw obywatelskich w Starostwie.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie