Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

STYPENDIA STAROSTY GDAŃSKIEGO

Informacja o terminie i sposobie składania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Gdańskiego za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe.
Stypendium może otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, zamieszkały na terenie Powiatu Gdańskiego (w pierwszym roku nauki – po ukończeniu I- go semestru)
w zakresie:
1. nauki, techniki, kultury – średnia co najmniej 4,8
2. za udział w finale krajowym, w konkursach i olimpiadach – średnia co najmniej 4,0
3. dla laureatów konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim – średnia
 co najmniej 4,0
4. za osiągnięcia w dziedzinie sportu w zawodach wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych – średnia co najmniej 3,5
Kryteriami uzupełniającymi branymi pod uwagę przy przyznawaniu stypendium są:
- stopień trudności pokonywany przez ucznia w uzyskaniu w.w osiągnięć (np. niepełnosprawność ),
- współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie,
- działalność na rzecz szkoły i środowiska.
Z wnioskami o stypendium mogą wystąpić:
- uczniowie,
- rodzice lub prawni opiekunowie,
- dyrektor szkoły,
- kluby sportowe,
- instytucje kultury i nauki.
Wnioski o przyznanie stypendium ( wzór w załączniku ) przyjmowane są w terminach
do dnia 30 września i do 28 lutego każdego roku w
Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim,
ul. Wojska Polskiego 16 (pok.312)
Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualne zaświadczenie i uczęszczaniu do szkoły,
b) udokumentowanie wyniki w nauce - potwierdzone przez szkołę (za semestr lub świadectwo szkolne),
c) zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia wymienione w § 3 Programu
 
Osoby do kontaktu:
Dorota Czaja
Wydział Spraw Społecznych,
tel. ( 58 ) 683-50-69.
Do pobrania:
Wzór wniosku o przyznanie stypendium (plik pdf)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf)

 

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie