Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Trzecie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia w bibliotece pedagogicznej

     W dniu 18 marca 2015 r. w Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej - Filii  w Pruszczu Gdańskim odbyło się trzecie w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu gdańskiego. Na spotkanie licznie przybyli współpracujący od kilku lat z biblioteką pedagogiczną nauczyciele z 12 szkół naszego powiatu.

     Pod hasłem aktywizacji czytelniczej uczniów przybyli nauczyciele mieli możliwość dyskusji nad projektem programu „Książki naszych marzeń”, przygotowywanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Każda szkoła podstawowa do końca bieżącego roku powinna otrzymać dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej, w kwocie zależnej od ilości uczniów w szkole. Proponowane przez ministerstwo procedury nabycia  książek spotkały się z zainteresowaniem obecnych nauczycieli i zarazem wzbudziły gorącą dyskusję. Analizowano m. in.” TOP-listę książek”, wyłonioną w konkursie ogłoszonym przez MEN a także inicjatywę miesięcznika Biblioteka w Szkole pod nazwą „Wybory książek”.

     W ramach doskonalenia technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej, pracownik biblioteki Mariola Meyka zaprezentowała program Easel.ly, narzędzie do wykonania profesjonalnej infografiki w formie plakatów, afiszy, tablic ilustracyjnych - ciekawych form wizualnych do wykorzystania na stronach www lub do druku.

     Zaplanowane też zostały zadania dla uczestników na przygotowanej internetowej platformie Doskonalenie w Sieci. Uczestnicy tej sieci współpracy mają możliwość dzielenia się wiedzą na forum tej platformy a koordynator sieci, kierownik filii Joanna Kowalczyk jest także moderatorem tego zasobu. Tak więc nauczyciele bibliotekarze mogą pracować nie tylko podczas spotkań sieci współpracy, ale też aktywizować się podczas pracy w środowisku wirtualnym.

     Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia kontynuowane będą w nowym roku szkolnym 2015/2016.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie