Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Przyroda

Rezerwat krajobrazowy „Wyspa na Jeziorze Przywidz” został utworzony w 1954 roku na wyspie o powierzchni 4,55 ha. Celem ochrony jest zachowanie, ze względów dydaktycznych i społecznych malowniczo położonej na jeziorze wyspy, która porośnięta jest około 200 letnim suboceanicznym drzewostanem bukowo – dębowym z domieszką olchy, pojedynczych brzóz i lip. Niektóre drzewa osiągają tu wiek 180 lat.

OChK Żuław Gdańskich obejmuje całe Żuławy Gdańskie z wyjątkiem ich północno - zachodniego fragmentu zajętego przez tereny przemysłowo –– składowe i zabudowę mieszkaniową Gdańska. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 30 092 ha, z czego 27 491 ha mieści się w granicach Powiatu Gdańskiego. Został utworzony w celu ochrony charakterystycznego krajobrazu kulturowego Żuław.

Wyróżniające się wartości przyrodnicze i krajobrazowe części obszaru powiatu objęte są różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu. Występują tu:
- cztery rezerwaty przyrody - „Jar Reknicy”, „Bursztynowa Góra”, „Wyspa na Jeziorze Przywidz” i „Dolina Kłodawy”,
- fragmenty czterech Obszarów Chronionego Krajobrazu: „Otomińskiego”, „Przywidzkiego”, „Żuław Gdańskich” i „Doliny Raduni”,
- 75 pomników przyrody,
- oraz dwa użytki ekologiczne (powołane uchwałami Rady Gminy Kolbudy).

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie