Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

VI zwyczajna sesja Rady Powiatu Gdańskiego

Wczoraj w sali konferencyjnej Radni Powiatu Gdańskiego obradowali podczas VI zwyczajnej sesji Rady Powiatu.  

Spotkanie przebiegało według następującego porządku:

1.  Sprawy regulaminowe:

-Zatwierdzenie porządku obrad,

-Przyjęcie protokołu z obrad IV budżetowej sesji Rady Powiatu Gdańskiego oraz z obrad V zwyczajnej sesji Rady Powiatu Gdańskiego.

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim za 2014 rok

3. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku

4. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Gdańskiego za 2014 rok Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim

5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2015 rok

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie planu wydatków środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatowych w 2015 roku

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/136/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gdańskiego

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Pruszcz Gdański dotyczącego wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą „Żuławski Tulipan” – referuje,

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie podpisania porozumienia  z Gminą Przywidz dotyczącego wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą „Siedem Stron Powiatu – Przywidz 2015”,

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Trąbki Wielkie dotyczącego wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą „Trąbki w Trąbkach”,

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Pszczółki dotyczącego wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą „Święto Miodu Pszczółkowskiego”,

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Suchy Dąb dotyczącego wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą „Szlakiem Domów Podcieniowych”,

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Cedry Wielkie dotyczącego wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą „Dzień Żuławski”,

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pszczółki na remont ulicy Żuławskiej w Pszczółkach,

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitarny z siedzibą w Gdańsku,

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gdańskiego,

18. Informacje Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady Powiatu.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie