Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wicestarosta

Godziny przyjmowania interesantów:
środa od 15:00 do 16:00

Marzena Biernacka

 1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę i określone niniejszym Regulaminem.
 2. W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania pracą Zarządu Powiatu i Starostwa wykonuje Wicestarosta.
 3. Do kompetencji Wicestarosty w szczególności należy:
   
  1. koordynacja działań podporządkowanych mu wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa,
  2. nadzór merytoryczny nad pracą podległych wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa w tym m.in.:
    
   • akceptowanie materiałów kierowanych na posiedzenia Zarządu Powiatu,
   • nadzór nad realizacją uchwał Rady Powiatu, uchwał i stanowisk Zarządu Powiatu,
   • przyjmowanie mieszkańców w sprawie skarg i wniosków, 
     
  3. proponowanie i inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania podporządkowanych wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa,
  4. dokonywanie ocen pracy podległych kierowników wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa,
  5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę,
  6. przewodnictwo i organizacja prac komisji i zespołów powołanych przez Zarząd lub Starostę,
  7. pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty. 

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie