Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Z dniem 06.12.2021 przywracamy możliwość bezpośredniej obsługi osób ubiegających się o wydanie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków. Ze względu na panującą nadal sytuację epidemiczną prosimy o składanie wniosków poprzez EPUAP lub do skrzynki podawczej. Przypominamy, iż możliwe jest zamówienie dokumentów zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej z wysyłką na wskazany we wniosku adres.
Bezpośrednia obsługa będzie odbywała się w poniedziałki i piątki w godzinach 8.00-14.00 oraz środy w godzinach 9.00-15.00. Jednakże proszę mieć na uwadze, iż nie będzie możliwości oczekiwania w budynku – osoby będą wpuszczane pojedynczo, bez osób towarzyszących.
Wszystkie osoby zgłaszające się osobiście w urzędzie zobowiązane są do przestrzegania reguł wskazanych w Zarządzeniu Starosty Powiatu Gdańskiego nr 66/2020 z dnia 22 maja 2020 r., tj. do zachowania środków zapewniających ochronę osobistą wobec zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Poniżej znajdują się pliki z kartami usług do pobrania.

Wniosek o wydanie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków, zawierających dane osobowe - wypisów z rejestru gruntów / rejestru budynków / rejestru lokali należy przesłać do tut. urzędu w oryginale, tj. poprzez EPUAP (wymagany profil zaufany) lub analogowo do punktu podawczego/pocztą (informację można uzyskać pod nr tel. 58-773-12-11).

Wnioski do map do celów informacyjnych (kopia mapy zasadniczej) - druk P-P1 - można składać w punkcie podawczym starostwa powiatowego lub kierować na adres e-mail: dokumenty.osrodek@powiat-gdanski.pl (informację można uzyskać pod nr tel. 58-773-12-10).
Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie korzystając z Portalu Interesanta (pozycje: 13.1 - 13.3) (instrukcja obsługi portalu).

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie